Burza práce 2019

Firma ProNanoTech měla své zástupce na Burze práce. Do výzkumného a výrobního procesu v Jindřichově Hradci hledáme posily na pozici Pracovník výzkumu a vývoje a další činnosti. Potenciálním zájemcům byly předány informace o společnosti, její činnosti a ukázány produkty které vyrábí. Samotná společnost tuto možnost uvítala a děkuje tímto Jihočeské hospodářské komoře, zastoupené paní Miladou Petrů (www.jhk.cz) za možnost prezentovat se a zaujmout tak nové potenciální posily.