Nanovlákna a jejich výroba

Co to jsou nanovlákna​

Nanovlákno, jak už vypovídá název, je vláknitý útvar o velmi malém průměru (do jednoho mikrometru). Další zajímavou vlastností nanovláken je velká pórovitost, což znamená že mají velký měrný povrch – řádově tisícinásobně větší než více známé mikrovlákno nebo duté vlákno.

Nanovlákna jsou jednou z aplikací nanotechnologií, které se výrazněji začaly rozvíjet v 21. století. 

Vlastnosti nanovláken a jejich uplatnění

Velké pórovitosti lze vhodně využít všude tam, kde potřebujeme zachytit nebo navázat velké množství různých látek (například u různých filtrů). Jedním z největších výrobců nanofiltrů je česká společnost Nanovia.

Ale nejen pórovitost je to, čím nanovlákna vynikají.

V současnosti jsou již dostupná nanovlákna druhé generace, která mají další netušené možnosti uplatnění. Například v: 

  • medicíně
  • informačních technologiích
  • chemii
  • spotřebním průmyslu

Naše společnost se zaměřuje na využití nanovláken v medicíně a kosmetice. Spolupracujeme s předními českými kapacitami na výzkumu průmyslového využití nanovláken druhé generace.

Pro zdravotnické aplikace a medicínské systémy je zásadní možnost cíleného a řízeného dodávání bioaktivních látek pomocí tzv. inteligentních nanovláken. Jeden z prvních příkladů takového uplatnění je protiplísňový lak na nehty FRANAIL obohacený o přírodní výtažky z aloe vera a z oregana, které se do lůžka nehtu postupně uvolňují, díky jejich navázání v nanovlákenných pouzdrech (tzv. enkapsulace). Vhodně upravená nanovlákna navíc laku propůjčují větší pevnost, takže je v potírání plísně nohou velmi efektivní.

Technologie výroby nanovláken

Výroba nanovláken je součástí našeho produktového portfolia již od vzniku firmy.

V současnosti vyrábíme nanovlákna elektrostatickým zvlákňováním, což je metoda umožňující výrobu v současnosti těch nejjemnějších nanovláken o průměru do 10 nanometrů.

Pokud byste se chtěli dovědět více o různých technologiích výroby nanovláken, pro začátek navštivte českou Wikipedii.

Klasická nanovlákna s homogenní strukturou jsou připravována pomocí technologie elektrostatického zvlákňování z polymerních roztoků, nebo technikami silového zvlákňování. V závislosti na polymeru mohou být vytvořena nanovlákna s porézním povrchem.