Projekty

Projekt:
Modernizace provozovny
2019

Projekt:
Operační program zaměstnanosti, spolufinancován Evropskou Unií.
2019

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010432

Projekt:
Rozvoj a ověření lehké konstrukce pro řízené čisté prostředí.

Projekt:
Lehká konstrukce pro vytvoření řiditelné úrovně čistého prostředí.