Integrovaná politika

Základem strategie organizace ProNanoTech s.r.o. je poskytovat činnosti zákazníkům dle jejich požadavků, předpokládat jejich další potřeby a trvale zajišťovat kvalitu poskytovaných činností v oblasti výroby a vývoje nanovláken.

Motto

Jsme inovativní výrobce nanovlákenných materiálů. Používáme nejnovější technologie. 

Záměr organizace

Vybudovat a neustále zvyšovat efektivnost integrovaného systému
řízení.

Realizace záměru organizace je založena na plnění následujících principů

  1. Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.
  2.  Vysoká kvalita námi realizovaných zakázek a dodržování sjednaných termínů jsou našimi nejvyššími cíly.
  3.  Stojíme o důvěru zákazníka, který musí být přesvědčen, že účelně, ekonomicky a efektivně vynaložil své prostředky.
  4.  Neustále sledujeme a plníme požadavky platné legislativy, týkající se zdravotnických prostředků a dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany.
  5.  Dodržujeme všechny právní a jiné relevantní předpisy a požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.
  6.  Otevřeně komunikujeme se všemi zainteresovanými stranami.