Burza práce 2018

Burza práce a společnost ProNanoTech s.r.o.

Dne 19. 04. 2018 společnost ProNanoTech s.r.o.

(www.pronanotech.cz) měla své zástupce na Burze práce, pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou. Do výrobního procesu v Jindřichově Hradci hledáme posily na pozici Pracovník výzkumu a vývoje a další činnosti, které by zefektivnili proces výroby. Potenciálním zájemcům byly předány informace o společnosti, její činnosti a vizí do budoucna. Dále byli seznámeni s požadavky, které bychom rádi viděli u svých spolupracovníků. Samotná společnost tuto možnost uvítala a děkuje tímto Jihočeské hospodářské komoře, zastoupené paní Miladou Petrů (www.jhk.cz) za možnost prezentovat se a zaujmout tak nové potenciální posily.

Prostřednictvím Jihočeské hospodářské komory měla společnost ProNanoTech s.r.o. možnost hledat mezi návštěvníky nové posily.