JIHOČESKÝ PODNIKATELSKÝ VOUCHER II

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

ProNanoTech s.r.o.

UCEEB ČVUT

Společnost ProNanoTech s.r.o. se díky podpoře Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT již po druhé zapojila do Jihočeských podnikatelských voucherů.

S projektem Optimalizace frakcionalizovaných nanovláken pro regeneraci nehtů v komerčně vyráběných lacích se společnost ProNanoTech s.r.o. zúčastnila výzvy o Jihočeský podnikatelský voucher. Dne 7. 11. 2017 vydalo představenstvo poskytovatele dotace Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Rozhodnutí o přidělení dotace pro naši společnost. Projekt navazuje na předcházející úspěšný projekt-studii z roku 2016 Stanovení mechanických vlastností nehtových laků funkcionalizovaných nanovlákny, který se týkal vytvoření frakcionalizovaných nanovláken vhodných k funkcionalizaci a vylepšení mechanických vlastností komerčně dostupných laků a gelů na nehty. Výsledky tohoto projektu jsou dále ve společnosti rozvíjeny a vytvořen jejich up-grade, který v současné době umožňuje přistoupit k realizacím produktů, které by nanovlákenné nosiče mohly uvést na trh, především trh v oblasti kosmetiky a hygieny.

 

Odkaz na JPV, kde je uveden krátký článek o příjemci dotace, tedy PNT  ZDE