Stanovení mechanické pevnosti nehtových laků po funkcionalizaci nanovlákny

Příjemce voucheru (2016): ProNanoTech s.r.o. (dříve CB Bio s.r.o.)

Výše dotace: 150 000 Kč

Ve spolupráci s ČVUT

Společnost ProNanoTech s.r.o. získala jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2016 na projekt s ČVUT, jehož předmětem bylo testování vlivu různých nanovlákenných struktur na pevnost nehtových laků. Díky získané dotaci se podařilo nalézt optimální postup pro využití nanovláken v kosmetice. Nově vytvořená metoda je použitelná pro výrobu trvanlivějších nehtových laků, které mohou být obohacené o různé léčivé a výživové látky.

Nanovlákno je délkový útvar s průměrem mezi 100–800 nanometrů, přičemž délka významně přesahuje průměr vlákna. Veřejnost zpravidla zná nanovlákna v souvislosti s výrobou netkaných textilií s unikátními vlastnostmi. Nanovlákna však mohou najít uplatnění v medicíně, elektronice, automobilovém průmyslu, ve filtraci, v ochraně životního prostředí atd.

V současnosti jsou vyvíjena nanovlákna drué generace, která mají mít větší mechanickou pevnost a mohou mít větší propustnost například pro různé bioaktivní a léčivé látky. A právě řízený rozpad spolu se speciálně upraveným povrchem dělá z nanovláken druhé generace zajímavou surovinu pro aplikace v medicíně a zdravotnictví.

Projekt podpořený Jihočeským podnikatelským voucherem měl zjistit, zda lze nanovlákna použít v nehtových lacích jako nosič pro další aktivní látky, které by byly schopné nehet léčit nebo vyživovat. Testovala se nanovlákna připravená z různých látek, upravená různými postupy. Výsledkem projektu je ověření možnosti použít nanovlákna v nehtových lacích.