Workshopy se žáky I. základní školy v J. Hradci

Díky spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a paní Miladou Petrů – ředitelkou JHK Jindřichův Hradec ( www.jhk.cz), která se účastní Projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“, který je spolufinancován Evropskou unií jsme pro žáky 8. a 9. tříd –  I. ZŠ Jindřichův Hradec připravili dva Workshopy.
Takže 21.6.2018 s nás navštívili žáci ve dvou skupinách cca po 15 dětech. Žáky základní školy jsme seznámili s výrobou a výzkumem a našimi produkty.
Nejprve žáci byli seznámeny s chodem společnosti, po důkladném umytí rukou a vydesinfikování se oblékli do připravených jednorázových plášťů, které měla společnost přichystané i s  jednorázovou pokrývkou hlavy a návleky na obuv. Poté žáci i s doprovodem vstoupili do našich laboratorních prostor. Byli seznámeni s bezpečností práce a stručně jim byly představeny zásady práce v laboratoři. Poté žáci shlédli připravené 5 min video, na kterém viděli stručný úvod do světa výroby nanovláken. Poté se rozdělili na dvě pracovní skupiny. První skupina se přesunula do místnosti, ve které se nacházel zvlákňovací stroj MultiSpin STS (od české společnosti Student Science – www.studentscience.cz) Vysvětlili jsme žákům jaký stroj se před nimi nachází, jakým způsobem se ovládá a žáci mohli vidět jak se po nastavení všech parametrů z polymeru vytváří díky elektrostatickému zvlákňování nanovlákna. Žáci měli zajímavé otázky nejen jaké vzdělání je zapotřebí k práci s nanovlákennými textiliemi, ale i z chemického hlediska a jaké je další využití nanovlákenných vzorků.
Poté si žáci sami sejmuli zvlákněnou vrstvu ze stroje a opatrně si ji mohli nastříhat, zabalit, popsat a uchovat jej jako malý vzorek nanovláken pro sebe. Po hodině se skupiny vyměnily a zamířily na druhé stanoviště, které jsme si společnost  připravili. V druhé místnosti v “přípravně,, se žáci dostali k další fázi, jak se s vyrobenými nanovlákny zachází. Vyzkoušeli si sejmout nanovlákna z podkladové textilie, vážit na laboratorních vahách a popsat jednotlivé vzorky. Také jsme představily produkty, které společnost vyvíjí a žáci si mohli vyzkoušet různorodé činnosti, se kterými se v laboratoři můžou setkat.
A jako třetí, jsme si připravili krátkou soutěž na čas seřadit názvy prvků Periodické soustavy k jejímu označení. Poté jsme vyhlásili vítěze této soutěže a dvojice, která splnila zadání v co nejkratším čase dostala diplom.
Po absolvování všech tří zastavení, žáci mohli opustit laboratorní prostory a občerstvit připraveným pohoštěním.