JIHOČESKÝ PODNIKATELSKÝ VOUCHER

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

ProNanoTech s.r.o.

UCEEB ČVUT

Společnost ProNanoTech s.r.o. se díky podpoře Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT pustila do Jihočeských podnikatelských voucherů.

V rámci Programu podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací ,,Jihočeské podnikatelské vouchery,, jsme realizovali projekt Stanovení mechanické pevnosti nehtových laků po funkcionalizaci nanovlákny. Tato studie je pilotním projektem zaměřeným na možnosti aplikace funkcionalizovaných laků frakcionalizovanými nanovlákny pro boj s mykotickými problémy nehtových lůžek.