Workshopy se žáky V.ZŠ v J. Hradci

Díky spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a paní Miladou Petrů – ředitelkou JHK Jindřichův Hradec ( www.jhk.cz), která se účastní Projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“, který je spolufinancován Evropskou unií jsme pro žáky 8. tříd –  V. ZŠ Jindřichův Hradec připravili dva Workshopy. Takže 10.4.2019 nás navštívila první skupina žáků a 11.4.2019 skupina druhá. Žáky základní školy jsme seznámili s výrobou, výzkumem a našimi produkty. Nejprve žáci byli seznámeny s chodem společnosti, po důkladném umytí rukou a vydesinfikování se oblékli do připravených plášťů, které měla společnost přichystané i s  pokrývkou hlavy a návleky na obuv. Poté žáci i s doprovodem vstoupili do našich laboratorních prostor. Byli seznámeni s bezpečností práce a stručně jim byly představeny zásady práce v laboratoři. Poté žáci shlédli připravené 5 min video, na kterém viděli stručný úvod do světa výroby nanovláken. Poté se rozdělili na tři pracovní skupiny. První skupina se přesunula do místnosti, ve které se nacházel zvlákňovací stroj MultiSpin STS (od české společnosti Student Science – www.studentscience.cz) Vysvětlili jsme žákům jaký stroj se před nimi nachází, jakým způsobem se ovládá a žáci mohli vidět jak se po nastavení všech parametrů z polymeru vytváří díky elektrostatickému zvlákňování nanovlákna. Další stanoviště byla ukázka práce z Kryogenním mlýnem, ve kterém za pomoci tekutého dusíku rozdrtíme nanovlákna. Po půl hodině se skupiny vyměnily a zamířily na třetí stanoviště, které jsme si společně  připravili. V další místnosti v “přípravně,, se žáci dostali k fázi, jak se s vyrobenými nanovlákny zachází. Vyzkoušeli si sejmout nanovlákna z podkladové textilie, vážit na laboratorních vahách a zabalit vzorky. Také jsme představily produkty, které společnost vyvíjí a žáci si mohli vyzkoušet různorodé činnosti, se kterými se v laboratoři můžou setkat. Po absolvování všech tří zastavení, žáci mohli opustit laboratorní prostory a občerstvit se připraveným pohoštěním.